Navigace

Letecká škola Flying Academy

Letecká škola Flying Academy

Letecká škola Flying Academy sa špecializuje na praktický a teoretický pilotný výcvik. Veľkú časť absolventov tvoria aspiranti na profesionálneho pilota (väčšinou veľmi úspešní). Okrem toho ponúka kurzy pre tých, ktorí chcú lietať pre radosť.

Škola pre profesionálnych aj amatérskych pilotov

Flying Academy tak prevádzkuje rôzne stroje a zariadenia (lietadlá, simulátory a pod.), spolupracuje s desiatkami inštruktorov a lektorov a obsluhuje stovky zákazníkov. Spoločnosť je registrovaná u Úradu pre civilné letectvo ČR a má všetky potrebné medzinárodné certifikáty. Bola založená v roku 2002 v USA, dnes sídli v Prahe.

Požiadavka: Finančné riadenie na základe aktuálnych informácií

Situácia na trhu priniesla nutnosť detailne sa zaoberať štruktúrou nákladov, dôkladnejšie premýšľať o výdavkoch a lepšie vyhodnocovať efektivitu vynakladaných prostriedkov, a to nielen z dlhodobého hľadiska, ale aj pri prijímaní konkrétnych rozhodnutí. Bolo preto rozhodnuté ukončiť kontrakt s externou účtovnou firmou a prijať účtovníčku, ktorá bude nielen vybavovať povinnú administratívu, ale aj vytvárať podklady pre rozhodovanie (manažérske účtovníctvo).

K tomu potrebovala letecká škola ekonomický informačný systém, s ktorým bude pracovať nielen účtovné oddelenie, ale do ktorého budú mať prístup aj manažéri. „Chceli sme jednoducho mať detailnejší prehľad o tom, čo sa deje a za čo utrácame,“ vysvetľuje obchodný riaditeľ Leoš Vybíral.

Riešenie: Online prístup do ekonomického systému

Práve to im umožnila služba iPodnik. Kdekoľvek má manažér so sebou notebook s pripojením na internet, môže nahliadať do účtovného systému a sledovať prehľadné finančné ukazovatele. Ako Leoš Vybíral hovorí, „Jednoznačne to vedie k tomu, že sa správame racionálnejšie. Už po pár dňoch sme si všimli pár vecí, na ktoré budeme reagovať.“

Prechod na ekonomický systém Pohoda poskytovaný v rámci služby iPodnik pritom netrval viac než dva dni. Aj prevedenie dát zo súčasného účtovníctva bolo rýchle, hladké a bezproblémové.

Rýchle a ústretové reakcie

Pri voľbe informačného systému spoločnosť Flying Academy zvažovala niekoľko ekonomických systémov a niekoľko dodávateľov hostingu. Pre systém Pohoda hovorili najmä referencie účtovníčky, ktorá s ním už pracovala v minulosti.

Jednoduchá kalkulácia tiež ukázala, že zaobstaranie vlastného servera a súvisiacich zariadení aj služieb by sa nevyplatilo. A to nielen z hľadiska jednorazovej investície, ale aj pri posúdení celkových nákladov v horizonte niekoľkých rokov.

Boli teda spracované požiadavky na funkcie a cenu. Porovnanie ponúk ukázalo, že niekoľko dodávateľov je schopných ponúknuť porovnateľnú úroveň za porovnateľnú cenu, pre iPodnik navyše hovorila rýchlosť reakcie a ústretový a profesionálny prístup. „Venujú sa nám, boli schopní veľmi dobre odpovedať na všetky otázky, kalkulácia bola úplne transparentná. Z tohto dôvodu bol iPodnik jednoznačnou voľbou a doterajšia spolupráca toto rozhodnutie potvrdzuje,“ uzavrel Leoš Vybíral.

TeamViewer Pre Windows Pre MAC

+420 222 300 800 info@ipodnik.sk

cs sk