Navigace

Účtovná firma Neodat s Pohodou v cloude

Účtovná firma Neodat s Pohodou v cloude

Našich zákazníkov si veľmi vážime a sme radi, keď o nás hovoria. Keď hovoria o svojich skúsenostiach s cloudom, o migrácii dát a celkovo sa neboja vyjadriť svoj názor. Či už pozitívny, alebo negatívny. Naším zákazníkom je aj účtovnícka spoločnosť Neodat. Na otázku, prečo si zvolili za svojho partnera iPodnik, odpovedá jej konateľka Pavlína Žukovská nasledovne:

Najväčšou nočnou morou každej účtovníčky je situácia, že ráno zapne počítač a nenájde už predtým spracované účtovné dáta. Tento problém sa dá vyriešiť pomerne jednoducho, a to serverom. Po skúsenostiach s vlastnou IT podporou a skúsenostiach našich kolegov sme preto zvolili pohodlnú a nestresujúcu cestu iPodniku, kde sa o nás starajú 24/7 a kde v prípade problému nachádzame veľmi rýchle riešenie.

Ing. Pavlína Žukovská
Neodat.cz

TeamViewer Pre Windows Pre MAC

+420 222 300 800 info@ipodnik.sk

cs sk