Navigace

Cloud Academy Basic pre nových zamestnancov

Cloud Academy Basic pre nových zamestnancov

Ak príde do nášho tímu niekto nový, máme pre neho pripravené špeciálne uvítacie školenie nazvané Cloud Academy Basic. Cieľom tohto interného školenia je poskytnúť každému nováčikovi základný prehľad o tom, ako fungujeme, čím sa zaoberáme a aké nástroje a technológie v našej firme používame.

Naše školenie je vedené internými školiteľmi, ktorí majú hlboké znalosti a skúsenosti s prácou v našej firme. Počas školenia sa zamestnanci oboznámia so šiestimi hlavnými témami: hardvér, infraštruktúra, sieťovanie, Microsoft 365, SQL a ekonomický systém Pohoda. Každá téma je prezentovaná formou interaktívnych prezentácií, ktoré účastníkom pomôžu lepšie porozumieť našej pracovnej kultúre a procesom.

Školenie prebieha v našich priestoroch a je zamerané na osobnú interakciu a zapojenie všetkých účastníkov. Na konci školenia prebieha krátky test, ktorý pomôže zhodnotiť pochopenie a znalosti získané počas školenia.

Cloud Academy Basic sa koná obvykle štyrikrát do roka. Každé školenie je určené pre skupinku nových zamestnancov, ktorí nastúpili v danom období, a poskytuje im dôležité informácie a zručnosti potrebné pre úspešný štart v našej firme.

TeamViewer Pre Windows Pre MAC

+420 222 300 800 info@ipodnik.sk

cs sk