Príbehy našich užívateľov

Prečítajte si reálne skúsenosti našich klientov s iPodnikom. Pozrite sa zrýchlene na celý proces od potreby riešiť problém, cez hľadanie riešenia, až po inštaláciu riešení.

content

Sanatorium TOPAS

Sanatórium TOPAS s.r.o. prevádzkuje neštátne zdravotnícke gerontopsychiatrické zariadenie zamerané najmä na pacientov, ktorí trpia Alzheimerovou chorobou a ďalšími typmi demencií i rôznymi fyzickými postihnutiami, vrátane onkologických ochorení. Tieto zariadenia v Škvorci, Ostředku a pri Sečskej priehrade v ČR majú celkovo viac ako 400 lôžok. Almed Servis s.r.o. prevádzkuje prípravňu jedla a tieto jedlá dodáva do domovov s opatrovateľskou službou, základných škôl, materských škôl a podnikov.

Značné nároky na IT podporu

Značné nároky na IT podporu vyplývajú z nutnosti koordinovať rad činností od prípravy jedla cez starostlivosť o pacientov, vedenie zdravotnej dokumentácie a komunikáciu s rodinami až po predaj a distribúciu jedál, navyše v niekoľkých rôznych lokalitách. Za tým účelom prevádzkovali spomínané spoločnosti niekoľko informačných systémov pokrývajúcich nasledujúce oblasti:

 • účtovníctvo a personalistika
 • zdravotnícke aplikácie
 • ďalšie špeciálne aplikácie (napríklad objednávky jedál)
 • každodenná operatíva - schvaľovanie objednávok, administratíva služobných ciest a pod.
 • správa dokumentov

Príliš komplikované a nákladné IT

Tieto informačné systémy boli prevádzkované na vlastných serveroch, o ktoré sa starala externá firma. Stav a funkcie systémov ale nezodpovedali potrebám užívateľov, navyše muselo vedenie pomerne často riešiť rôzne technické záležitosti a problémy. To zdržovalo a vyvolávalo zbytočné náklady. Potreba zmeny získavala na naliehavosti v súvislosti s tým, že:

 • spoločnosť potrebovala nový informačný systém pre podporu výroby a distribúcie jedál. V rámci existujúceho usporiadania by bol vývoj systému na mieru neúnosne komplikovaný.
 • Bolo otvorené ďalšie sanatórium, takže bolo potrebné riešiť komunikáciu a zdieľanie informácií medzi tromi lokalitami.

Prenesenie úplnej zodpovednosti na iPodnik

Dnes zabezpečujú celú starostlivosť o informačné systémy, vrátane podpory užívateľov, špecialisti spoločnosti iPodnik. „Už to nie je moja starosť. Keď je problém, jednoducho tam zavolám alebo pošlem e-mail a mám istotu, že sa tým okamžite začne zaoberať niekto, kto je na to úplne kvalifikovaný,“ vysvetľuje riaditeľ spoločnosti MUDr. Alexander Kučera.

Ľahšia nie je len každodenná správa systému a podpora, ale tiež rozhodovanie. Dnes to vyzerá tak, že v kľúčových okamihoch vyberá vedenie spoločnosti z rôznych alternatív na základe podkladov, ktoré pripravuje iPodnik. MUDr. Kučera k tomu dodáva. „Nie som IT expert, avšak občas si o tom niečo prečítam, takže som schopný sa orientovať. Viem preto, že nám iPodnik ponúka dobré riešenia, ktoré sú v súlade s trendmi. Oceňujem tiež, že sú proaktívni a upozorňujú nás na nové možnosti.“

Novo nasadzované systémy sú s využitím konceptu cloud computing prevádzkované z hosťovacieho centra, kde sa o ne experti iPodniku starajú 24 hodín denne, vrátane pravidelného zálohovania, optimalizácie, údržby a pod. Existujúce systémy sú naďalej prevádzkované z doterajšieho hardware, avšak i za ich prevádzku prevzala zodpovednosť spoločnosť iPodnik.

Užívatelia môžu do hosťovaných systémov pristupovať odkiaľkoľvek, kde majú so sebou svoj notebook. Všetky údaje a dokumenty sú ukladané do centrálneho úložiska, takže neexistuje možnosť straty alebo zmazania omylom.

 • Ekonomický systém Pohoda
 • Microsoft SharePoint pre zdieľanie dokumentov. Každý tak má prístup ku všetkým dokumentom, ktoré potrebuje k svojej práci a zároveň je zaručené, že nikto nebude nahliadať do iných zložiek, než k akým má oprávnenie.
 • Aplikácie pre podporu výroby a distribúcie jedál, ktorých vývoj je dokončovaný.
 • Hladký prechod a bezchybné služby

Prechod na systémy prevádzkované modelom cloud computing bol rýchly a hladký. Pre užívateľov vlastne znamenal len iný spôsob logovania (prihlasovania). Experti iPodnik všetko pripravili podľa potrieb užívateľov a poskytli potrebnú podporu pri prenose doterajších údajov do nového účtovného systému.

Ako dnes MUDr. Kučera hovorí, za zlomový okamih je možné označiť skôr zahájenie spolupráce s dodávateľom, ktorý nečaká na pokyny, ale je schopný zorientovať sa v situácii, nájsť niekoľko variantov riešenia a predložiť ich na rozhodnutie. Na základe takéhoto porovnania bolo prijaté i rozhodnutie využiť hostingové centrum. „Je to po všetkých stránkach zaujímavejšie. Nemusíme kupovať žiadne zariadenie, nemusíme riešiť údržbu a správu. Môžem povedať, že som spokojný nad očakávania – s týmto modelom i so službami iPodnik,“ uzatvára riaditeľ sanatória.

Ďalšie príbehy našich užívateľov

Kontaktujte nás

Kontaktné údaje:

Mám záujem o:

Počet užívateľov:

Vaša správa:

iPodnik respektuje a je v souladu s GDPR. Data, která nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře využijeme pouze pro zjištění Vašich potřeb a vytvoření nabídky našich služeb. Pro zákazníky ve Slovenské republice budou údaje z kontaktního formuláře předány společnosti S4B s.r.o., která je oficiálním zastoupením společnosti iPodnik cloud s.r.o. na Slovensku, aby Vás mohli kontaktovat a domluvit rozsah a nabídku pro Vás. Bez Vašeho souhlasu Vaše údaje jinak zpracovávat nebudeme.